42/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av 5 och 10 §§ lagen om studieledighet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § 3 mom. och 10 § 2 mom. lagen den 9 mars 1979 om studieledighet (273/79), sådana de lyder i lag av den 5 september 1986 (663/86), som följer:

5 §

Studieledighet kan även beviljas för studier utomlands som är jämförbara med studier som avses i 1 mom.


10 §

Önskar arbetstagaren utnyttja den rätt som han har enligt 1 mom., skall han meddela detta minst fyra veckor innan han återvänder till arbetet.Denna lag träder i kraft den 1 februari 1991.

Regeringens proposition 293/90
Socialutsk. bet. 51/90
Stora utsk. bet. 255/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.