1/1991

Given i Helsingfors den 4 januari 1991

Lag om ändring av lagen om bilregistercentralen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 29 december 1967 om bilregistercentralen (644/67) en ny 2 § i stället för den 2 § som upphävts genom lag av den 18 december 1987 (1082/87) som följer:

2 §

Bilregistercentralen har en direktion vars medlemmar utses av statsrådet. Om direktionens sammansättning, uppgifter och mandattid stadgas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 15 januari 1991.

Regeringens proposition 272/90
Trafikutsk. bet. 8/90
Stora utsk. bet. 270/90

Helsingfors den 4 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.