1399/1990

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 1990

Finlands Banks beslut om ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen

Finlands Bank har med stöd av valutalagen av den 13 december 1985 (954/85) och statsrådets beslut av samma datum om verkställighet av valutalagen (955/85)

upphävt 2 kap., 5 § i sitt beslut av den 2 november 1990 (985/90) om tillämpning av statsrådets beslut samt

ändrat 2 kap., 1 och 2 §§ i samma beslut (985/90) som följer:

Kapitel 2

Valutatransaktioner med länder som Finland har betalningsavtal med

1 §

Inom varuhandeln mellan Finland och Sovjetunionen får betalningar inte tas emot via ett clearingkonto utan licensverkets tillstånd.

Inom handeln mellan Finland och Sovjetunionen får via ett clearingkonto inte tas emot andra tjänstebetalningar än sådana som direkt hänför sig till sådan varuhandel som nämns i 1 mom.

2 §

Varor som före utgången av 1990 importerats från Sovjetunionen till Finland och förtullats får inte utan av licensverket godkänd importlicens betalas på annat sätt än via ett clearingkonto.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 21 december 1990

FINLANDS BANK


Rolf Kullberg Direktionens ordförande


Markku Puntila Direktionsledamot

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.