1387/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om stöd för vård av barn i hemmet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras ikraftträdelsestadgandet i lagen den 6 januari 1989 om ändring av lagen om stöd för vård av barn i hemmet (4/89), sådant det lyder i lag av den 22 december 1989 (1268/89), som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1989 och gäller till utgången av 1991. Partiellt stöd för vård i hemmet betalas från den 1 mars 1989 till familjer som har rätt till detta stöd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 239/90
Socialutsk. bet. 43/90
Stora utsk. bet. 219/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.