1378/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av 17 § lagen om yrkesutbildningscentrer för vuxna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 17 § 1 mom. 3 punkten lagen den 31 augusti 1990 om yrkesutbildningscentrer för vuxna (760/90) samt

fogas till 17 § 1 mom. en ny 3 a-punkt som följer:

17 §
Tillämpningen av lagen om yrkesläroanstalter

På vuxenutbildningscentren tillämpas följande stadganden i lagen om yrkesläroanstalter:


3) 23 § i fråga om studerandenas skyldigheter, dock så att en studerande vid ett vuxenutbildningscenter kan avstängas antingen för högst två månader eller permanent,

3 a) 32 c § i fråga om utbildningsavtal, samtDenna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 195/90
Kulturutsk. bet. 13/90
Stora utsk. bet. 205/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.