1369/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Förordning om ändring av 2 § förordningen om arbetskraftskommissioner

På föredragning av arbetsministern

ändras 2 § 1 mom. förordningen den 5 oktober 1984 om arbetskraftskommissioner (689/84), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 24 augusti 1990 (767/90), som följer:

2 §

Arbetskraftsbyrån skall avge ett utlåtande, som är bindande för respektive socialförsäkringskommission och arbetslöshetskassa, om i vilken mån de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för erhållande av utkomstskydd enligt 4 § och 13 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreligger, ifall det inte är fråga om huruvida en företagare kan anses ha varit ute på arbetsmarknaden så som 13 § 2 mom. stadgar. Bindande utlåtande skall då avges av arbetskraftskommissionen. Denna avger bindande utlåtande om i vilken mån förutsättningarna enligt 5 § 1 mom. 3, 8 och 10 punkten samt 2, 5 och 6 mom. 7-11 §§ lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreligger. Utlåtandet får avges med hjälp av elektronisk linjeöverföring.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.