1351/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av tulltariffen och förteckningen över industritullar vilka utgör bilagor till tulltarifflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras den tulltariff och den förteckning över industritullar som utgör bilagor till tulltarifflagen av den 10 juli 1987 (660/87) samt deras finska och svenska ordalydelse,

av dessa förteckningen över industritullar sådan den till de delar som det nu är fråga om lyder ändrad genom lagar av den 13 maj 1988 (430/88), den 19 maj 1989 (444/89), den 14 juli 1989 (655/89) och den 18 maj 1990 (441/90), som följer:

TULLITARIFF

AVDELNING IV

LIVSMEDELSINDUSTRINS PRODUKTER; DRYCKER, ETYLALKOHOL OCH ÄTTIKA; TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING

Kapitel 19

Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse eller mjölk; bakverk

Anmärkningar

2. - Med uttrycken "finmalet mjöl" och "grovmalet mjöl" förstås i detta kapitel inte bara mjöl av spannmål enligt kapitel 11 utan också annat mjöl eller pulver av vegetabiliskt ursprung.

AVDELNING VIII

RÅA HUDAR OCH SKINN, LÄDER, PÄLSSKINN OCH VAROR AV DESSA; SADELMAKERIARBETEN; RESEFFEKTER, HANDVÄSKOR OCH LIKNANDE FÖRVARINGSARTIKLAR; VAROR AV TARMAR

Kapitel 43

Pällsskinn och konstgjord päls; varor av dessa

Anmärkningar

1. - "Med "pälsskinn" förstås i hela nomenklaturen, utom i fråga om råa pälsskinn enligt position 43.01, garvade eller beredda hudar och skinn med hår- eller ullbeklädnad, av alla slags djur.

AVDELNING XI
TEXTILMATERIAL OCH TEXTILVAROR
Kapitel 61
Kläder och tillbehör till kläder, av trikå
Positions nr Varuslag Tull
1. 2. 3.
61.15 Strumpbyxor, även utan fötter, strumpor, sockor och dylikt, inbegripet åderbrocksstrumpor och skodon utan påsatt sula, av trikå:
A. strumpor och knästrumpor för damer, varje enkelgarn mindre än 67 decitex, av textilmaterial i förening med gummitråd 10 %
XIII OSA
VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR
Kapitel 70
Glas och glasvaror
1. 2. 3.
70.05 Flytglas och ytslipat eller ytpolerat annat planglas, även försett med ett absorberande eller reflekterande skikt men inte bearbetat på annat sätt 29 %
FÖRTECKNING ÖVER INDUSTRITULLAR
Position Varuslag Industritull
08.02.A. 08.02.B.II. Mandlar och nötkärnor för tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis eller av bakverk enligt position 19.05 fri
10.06 Ris för tillverkning av produkter enligt underposition 19.04.A. fri
17.01.B. Rörsocker för framställning av jäst eller till position 35.07 hänförliga enzymer fri till utgången av 1992
17.02.C. Glukos för framställning av jäst fri till utgången av 1992
20.08.A.II. 20.08.H.I. Rostade kross, spån, pulver och pastor av mandel eller andra nötter nämnda i position 08.02, inte innehållande tillsatt socker, för tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis eller av bakverk enligt position 19.05 fri
20.08.A.II. Tahin för tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis fri
20.08.B. 20.08.C. 20.08.D. 20.08.F. 20.08.G. 20.08.H. Beredningar för tillverkning av produkter belagda med läskedrycksaccis fri
20.08.B. 20.08.C. 20.08.D. 20.08.F. 20.08.G. 20.08.H. Beredningar för tillverkning av safter och saftkoncentrat enligt position 20.09 vilka skall spädas ut före användningen 15 %
20.08.B. 20.08.H.II. Ananas och körsbär för tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis fri
20.09.A. 20.09.B. 20.09.C. Fruktsafter för tillverkning av produkter belagda med läskedrycksaccis fri
20.09.B. 20.09.C. Fruktsafter för tillverkning av safter och saftkoncentrat enligt position 20.09 vilka skall spädas ut före användningen 15 %
22.08.C.II. 22.08.F.II Alkoholhaltiga drycker för tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis tillverkaren har rätt att återfå den uppburna tullen
23.03 Produkter för framställning av organiska frukt- och aminosyror enligt positionerna 29.18, 29.22, 29.23, 29.32, 29.33, 29.34 och 29.40, av enzymer enligt position 35.07 eller av produkter (andra än sorbitol) enligt position 38.23 fri
29.15.A. Etylacetat och butylacetat för tillverkning av målarfärger, lacker eller förtunningsmedel fri
29.15.A Etylacetat för framställning av ättiksyra fri till utgången av 1991
34.02.B. Produkter för tillverkning av skumvätskor avsedda för brandsläckning fri
39.20.C. 39.21 Polymerisations- och sampolymerisationsprodukter som används som jonbytare vid framställning av klor och lut fri till utgången av 1992
39.26.C. Produkter som används som jonbytare vid framställning av klor och lut fri till utgången av 1992
48.11.B. Värmekänsligt papper för tillverkning av självhäftande etikettmaterial fri till utgången av 1992
49.11.A.II. Bilder för böcker som trycks i Finland och som till sitt innehåll är vetenskapliga eller avsedda för undervisning eller för höjande av folkbildningen samt bilder för reklambroschyrer som trycks i Finland fri
52.05 52.06 Restgarn för tillverkning av remsor till mattor fri
52.09 52.11 52.12 Vävda tyger med en vikt av mer än 300 g/m2 för tillverkning av maskinremmar eller maskinpackningar 10 %
52.11.B. Vätske- och bakterieisolerande bomulls/polyestertyg för tillverkning av kappor, dukar och påsar för sjukhusbruk fri
52.08 52.10 52.12 Vävda förbandsgastyger med en vikt av högst 35 g/m2 för tillverkning av förbandsmaterial som nämns i position 30.05 fri
54.02.A. 54.03 Restgarn för tillverkning av remsor till mattor fri
54.03 Garn av regenatfilament för tillverkning av produkter fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1992
54.07 54.08 Oblekta och ofärgade råtyger med en vikt av högst 150 g/m2 och innehållande minst 85 viktprocent garn av syntet- eller regenatfilament, för tillverkning av färgat eller annars färdigberett tyg fri till utgången av 1992
54.07 54.08 Vävda tyger för tillverkning av segel fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1992
55.09 Garn under 10 tex för tillverkning av fisknät fri
55.09 55.10 Restgarn för tillverkning av remsor till mattor fri
55.12 55.14 55.15 55.16 Vävda tyger med en vikt av mer än 300 g/m2 för tillverkning av maskinremmar eller maskinpackningar 10 %
56.03.B. Fiberduk av syntetfibrer för tillverkning av idrottshandskar och -utrustning eller av joggnings- och idrottsskor fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1992
56.03.B. Band av polyesterfiberduk för förstärkning av polymera valsöverdrag fri till utgången av 1992
58.06 Band för tillverkning av färgband fri
59.02 59.06 Gummibehandlad kordväv för tillverkning av däck enligt positionerna 40.11 och 40.12 fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1992
59.06 Tyger av garn av konstfilament enligt positionerna 54.02 och 54.03 för tillverkning av transportremmar eller av drivmattor till motorslädar, dock inte tyger som är försedda med helt täckande överdrag av poröst gummi eller som är laminerade med sådant gummi, tyger som på båda sidor är försedda med helt täckande överdrag av gummi samt trikåtyger fri
59.06 Gummibehandlade tyger för tillverkning av drivmattor till terrängfordon och arbetsmaskiner fri till utgången av 1991
63.07 Runda tygstycken, andra än av trikå, för tillverkning av lappar för avlägsnande av ögonmakeup fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland.
76.06 Plåt och band utan överdrag, för tillverkning av plåt och folier med en tjocklek av högst 0,25 mm fri
83.02 Spännanordningar och metalländstycken för tillverkning av bälten för surrning av lasten på motorfordon fri till utgången av 1992>
83.07 Böjliga rör av rostfri stålplåt som används som resårdel i bälgkompensatorer fri
84.07.C. 84.08.C. Motorer för tillverkning av självdrivna maskiner enligt kapitel 84, av motorfordon enligt position 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.06, 87.09 eller 87.11 eller av truckar enligt position 84.26 eller 84.27 fri
84.09.B. Delar för tillverkning av sådana motorer som avses i industritullförmånerna för underpositionerna 84.07.C. och 84.08.C. fri
84.73 Skrivhuvuden och kassettenheter (Streaming Tape Backup) för datasystem fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1992
84.83.B. Rull- och kulvändkransar för tillverkning av maskiner enligt kapitel 84 fri
85.01 Stegmotorer för datasystem fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1992
85.04.A. 85.04.B. Frekvensomformare och induktansspolar, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen*) fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1992
85.04.C. Delar (med undantag av sådana som används för tillverkning av avböjningsspolar för bildrör i televisionsmottagare), det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen*) fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1992
85.25.B.II. Stödstationer för radiotelefonsystem fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1992
85.29.B. Mikrovågskomponenter (med undantag av isolatorer, kristalloscillatorer och cirkulatorer för tillverkning av personsökare, abonnentapparater för radiotelefonsystem och stödstationer), det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen*) fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1992
85.29.B. Filter för tillverkning av radiotelefoner, radiolänkapparater och datasystem samt PCM-apparater, telefonväxlar, televisionsapparater, videobandspelare, satellitmottagare, ADB-monitorer, audiovideoprodukter och betal-tv-apparater fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1992
85.31.A. Sumrar, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen*) fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1992
85.32.A. Elektriska kondensatorer, fasta, variabla eller justerbara (med undantag av keramiska kondensatorer för tillverkning av mikrokretsar), det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen*) fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1992
85.33 Elektriska motstånd, fasta eller variabla, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen*) fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1992
85.36.A. 85.36.B. 85.36.C. Överspänningsavledare, reläer, strömställare (med undantag av automatiska brytare) och anslutningsdon, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen*) fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1992
85.38.A. 85.38.B. Delar till anslutningsdon och strömställare (med undantag av automatiska brytare) enligt position 85.36 (dock inte knappsatser av silikongummi för tillverkning av personsökare, abonnentapparater för radiotelefonsystem och stödstationer), det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen*) fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1992
85.47.B. Spolstommar, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen*) fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1992
85.48 Fördröjningslinjer för tillverkning av televisionsmottagare eller bildskärmar fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1992

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 283/90
Statsutsk. bet. 84/90
Stora utsk. bet. 265/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.