1336/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom utrikesförvaltningen

På föredragning av utrikesministern stadgas med stöd av 6 § 1 och 4 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86), sådant det lyder i lagen av den 3 augusti 1990 (693/90), som följer:

1 §

Sedan riksdagen beviljat medel för ändamålet inrättas och indras inom inrikesförvaltningen följande tjänster med grundlön.

2 §

Inrättas

allmänna tjänster

från den 1 januari 1991

Antal Tjänstebenämning Löneklass
1 ambassadråd A 25

från den 1 mars 1991

Antal Tjänstebenämning Löneklass
1 ambassadråd A 25
1 ambassadråd A 24

speciella tjänster

från den 1 mars 1991

Antal Tjänstebenämning Löneklass
1 överinspektör A 26
3 §

Indras

presstjänster

från den 1 mars 1991

Antal Tjänstebenämning Löneklass
1 pressråd A 25
1 pressråd A 24
4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Åtgärderna för besättande av de tjänster som inrättas genom denna förordning får vidtas redan före den tidpunkt från och med vilken tjänsten i fråga inrättas.

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Utrikesminister
Pertti Paasio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.