1302/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av 3 § lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 1 och 2 mom. lagen den 16 december 1966 om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/66) som följer:

3 §

Angående användningen av gårdsbrukets utvecklingsfonds medel till främjande av verksamhet till förmån för gårdsbruket, övriga landsbygdsnäringar och utvecklingen av dessa stadgas särskilt. Fondens medel får inom de gränser riksdagen i samband med statsbudgeten bestämmer användas även för andra ändamål i syfte att utveckla gårdsbruket och övriga landsbygdsnäringar.

Medlen för gårdsbrukets utvecklingsfond skall användas så att landsbygdsnäringslagens (1295/90) syften främjas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 145/90
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 19/90
Stora utsk. bet. 210/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.