1291/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59) en ny 31 a § som följer:

31 a §

En utländsk kreditinrättning som har ett filialkontor i Finland är skyldig att betala förskottsinnehållning för

1) ränta som hör till tillämpningsområdet för denna lag och som inrättningen betalar eller förmedlar i anslutning till filialkontorets verksamhet,

2) avkastning som betraktas såsom ränta och som hör till tillämpningsområdet för denna lag, om den betalas för emitterade masskuldebrevslån i anslutning till filialkontorets verksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 249/90
Statsutsk. bet. 86/90
Stora utsk. bet. 273/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.