1289/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av 8 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68) 8 § 11 punkten,

sådant detta lagrum lyder i lag av den 17 juni 1988 (562/88), som följer:

8 §

Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro bland andra:


11) de lagstadgade överföringar som depositionsbanker och utländska kreditinrättningars filialkontor i Finland gör till säkerhetsfonder,Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1991.

Regeringens proposition 249/90
Statsutsk. bet. 86/90
Stora utsk. bet. 273/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.