1287/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av 40 § lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 40 § 1 mom. lagen den 8 maj 1987 om placeringsfonder (480/87), sådant detta lagrum lyder i lag av den 26 maj 1989 (500/89), som följer:

40 §

Värdepapperen och övriga tillgångar i en placeringsfond skall förvaras i en eller flera förvaringsbanker. Endast en depositionsbank, en utländsk kreditinrättnings filialkontor i Finland eller ett värdepappersförmedlingsföretag kan vara förvaringsbank. Denna skall dessutom sköta in- och utbetalningar som avser fonden enligt fondbolagets anvisningar.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 224/90
Bankutsk. bet. 9/90
Stora utsk. bet. 183/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.