1284/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av 2 § lagen om penninginrättningarnas specialdepositioner i Finlands Bank

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 1 mom. lagen den 30 december 1965 om penninginrättingarnas specialdepositioner i Finlands Bank (745/65), sådant det lyder i lag av den 6 november 1970 (677/70), som följer:

2 §

Med penninginrättning avses i denna lag en depositionsbank och en utländsk kreditinrättnings filialkontor i Finland.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 224/90
Bankutsk. bet. 9/90
Stora utsk. bet. 183/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.