1280/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av 8 § lagen om konsumentombudsmannen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 8 § lagen den 20 januari 1978 om konsumentombudsmannen (40/78) ett nytt 2 mom. som följer:

8 §

Innan konsumentombudsmannen vidtar en åtgärd som avses i 1 mom. skall han begära utlåtande av bankinspektionen, om saken gäller en depositionsbank.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 242/90
Bankutsk. bet. 8/90
Stora utsk. bet. 182/90 och 182 a/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.