1216/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Förordning om redovisning enligt 62 § folkpensionslagen för kommunens andel av tilläggsdelarna för 1991

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 62 § 2 mom. lagen den 30 november 1990 om temporär ändring av folkpensionslagen (1024/90):

1 §

Som prestation enligt 62 § 2 mom. folkpensionslagen skall kommunerna, före utgången av den månad som följer på månaden under vilken beskattningen för 1989 enligt finansministeriets meddelande har slutförts, till länsskatteverket betala in 1/12 av ett belopp som är 0,72 penni per skattöre som debiterats vid den ordinarie beskattningen för 1988. Kommunens månadsredovisningar rättas så att de senast vid ingången av den månad som följer på ovan avsedda månad motsvarar 1/12 av ett belopp som är 0,67 penni per skattöre av det sammanlagda antal skattören som har debiterats i kommunen vid beskattningen för 1989. Eventuell prestation som betalts till ett för högt belopp eller eventuellt underskott som uppstått i början av 1991 beaktas i samband med denna redovisning.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.