1175/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster inom inrikesministeriets förvaltningsområde

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 6 § 1 och 4 mom. samt 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86), av dem 6 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 3 augusti 1990 (673/90):

1 §

Indras:

Den lokala polisen
Antal Tjänstebenämning Löneklass
1 föreståndare för kansliavdelning A 23
1 föreståndare för passavdelning A 22
1 byråföreståndare A 17
2 äldre konstapel A 14
1 yngre konstapel A 13
1 byråfunktionär A 7
Centralkriminalpolisen
1 biträdande byråchef A 20
2 byråsekreterare A 15
1 byråsekreterare A 14
3 byråfunktionär A 10
1 byråfunktionär A 9
Inrikesministeriet
1 föredragande A 22
1 byråsekreterare A 12

Inrättas:

Den lokala polisen
Antal Tjänstebenämning Löneklass
1 överkommissarie A 24
1 överkommissarie A 23
1 kommissarie A 20
2 överkonstapel A 17
1 avdelningssekreterare A 17
Centralkriminalpolisen
1 utbildningsplanerare A 21
1 avdelningssekreterare A 17
3 avdelningssekreterare A 16
1 avdelningssekreterare A 15
1 byråsekreterare A 11
Inrikesministeriet
1 överinspektör A 24
1 avdelningssekreterare A 16
2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Åtgärder för besättande av en tjänst som inrättas genom denna förordning får vidtas redan före den tidpunkt då tjänsten inrättas.

De tjänster som inrättas genom denna förordning får första gången besättas utan att de förklaras lediga.

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.