1159/1990

Utfärdat i Helsingfors den 13 december 1990

Handels- och industriministeriets beslut om beloppet av transportstöd vid fartygstransporter som avses i 12 § 1 mom. lagen om regionalt stödjande av transporter

Handels- och industriministeriet har med stöd av 12 § 2 mom. lagen den 18 december 1981 om regionalt stödjande av transporter, sådant detta lagrum lyder i lag av den 15 december 1989 (1111/89), beslutat:

1 §

Beloppet av transportstödet vid fartygstransporter som avses i 12 § 1 mom. lagen om regionalt stödjande av transporter (954/81) är:

mk/ton
1) från hamnar eller skeppningsställen vid Bottniska viken i och norrom Kalajokis kommun 15,70
2) från hamnar eller skeppningsställen vid Bottniska viken i Sastmolas kommun samt hamnar eller skeppningsställen mellan denna kommun och Kalajokis kommun 8,00
3) för fartygstransporter från hamnar eller skeppningsställen i en kommun på annat håll inom ett utvecklingsområde eller stödområde, om transporterna gäller i kommunen tillverkade produkter 8,00
4) för fartygstransporter genom Saima kanal:
a) från Joensuus hamn och hamnar eller skeppningsställen norrom denna 31,50
b) från andra hamnar eller skeppningsställen inom Saimens vattendragsområde 25,50
2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Genom beslutet upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 20 december 1989 om beloppet av transportstöd vid fartygstransporter som avses i 12 § 1 mom. lagen om regionalt stödjande av transporter (1235/89).

Detta beslut tillämpas på transporter som börjar den 1 januari 1991 eller därefter.

Helsingfors den 13 december 1990

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Byråchef
Heikki Vesa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.