1156/1990

Utfärdat i Helsingfors den 13 december 1990

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om anmälan om beredning av tekniska föreskrifter, standarder och rekommendationer samt om uppskov med införandet av dem

Statsrådet har vid föredragning från handels- och industriministeriet

ändrat 3 § 3 mom. i sitt beslut av den 13 oktober 1988 om anmälan om beredning av tekniska föreskrifter, standarder och rekommendationer samt om uppskov med införandet av dem (877/88) som följer:

3 §

Om tekniska bestämmelser bereds av en statlig myndighet och anmälan gäller en tvingande teknisk bestämmelse, skall till anmälan fogas ett utkast till den tekniska bestämmelsen översatt till engelska.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 13 december 1990

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Tf. äldre regeringssekreterare
Tuomas Aho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.