1154/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster inom inrikesministeriets förvaltningsområde

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 6 § 1 och 4 mom. och 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86), av dessa lagrum 6 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 3 augusti 1990 (673/90):

1 §
Inrikesministeriet
Antal Tjänstebenämning Löneklass
Indras, räknat från den 1 januari 1991:
Gemensamma för ministeriet
1 kamrer A 20
2 expeditionsvakt A 11
1 expeditionsvakt A 9
Inrättas, räknat från den 1 januari 1991:
Gemensamma för ministeriet
1 överinspektör A 24
1 kamrer A 22
1 expeditionsvakt A 13
1 expeditionsvakt A 12
1 chaufför A 12
Indras, räknat från den 1 mars 1991:
Gemensamma för ministeriet
3 överinspektör S 24
2 specialplanerare S 23
Inrättas, räknat från den 1 mars 1991:
Gemensamma för ministeriet
1 konsultativ tjänsteman S 27
3 konsultativ tjänsteman S 26
1 överinspektör S 25
2 §
Befolkningsregistercentralen
Antal Tjänstebenämning Löneklass
Indras, räknat från den 1 januari 1991:
1 avdelningschef A 27
1 specialplanerare A 24
1 specialplanerare A 23
1 föredragande A 22
1 inspektör A 22
1 inspektör A 21
1 planerare A 20
1 registerutredare A 9
1 byråfunktionär A 7
Inrättas, räknat från den 1 januari 1991:
1 avdelningschef A 25
1 huvudplanerare A 24
1 registerchef A 23
1 förvaltningschef A 23
1 överinspektör A 23
1 informationssekreterare A 21
1 driftsplanerare A 18
3 §
Registerbyråerna
Antal Tjänstebenämning Löneklass
Indras, räknat från 1 januari 1991:
Nylands län
4 byråfunktionär A 4
S:t Michels län
2 byråfunktionär A 5
Inrättas, räknat från den 1 januari 1991:
Nylands län
2 biträdande inspektör A 15
S:t Michels län
1 biträdande inspektör A 15
4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

De tjänster som har inrättats genom denna förordning får första gången besättas utan att de har varit ledigförklarade.

Åtgärder för besättande av de tjänster som inrättats genom denna förordning kan vidtas redan före den tidpunkt från vilken tjänsterna är inrättade.

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.