1145/1990

Utfärdat i Helsingfors den 14 december 1990

Trafikministeriets beslut om de kommuner inom vilka uppbärs högre avgift för televisionslicens

Trafikministeriet har med stöd av 5 § 4 mom. i statsrådets beslut av den 15 september 1988 om televisionslicenser (803/88), sådant det lyder i statsrådets beslut av den 23 februari 1989 (203/89), bestämt som följer:

1 §

Högre avgift för televisionslicens uppbärs i följande kommuner, där sebarheten inom distributionsnätet för södra Finland är tillräcklig i fråga om Sveriges televisionsprogram:

Nylands län:
Askola Liljendal
Borgnäs Lojo
Borgå Lojo kommun
Borgå lk. Lovisa
Ekenäs Mörskom
Esbo Nummi-Pusula
Grankulla Nurmijärvi
Hangö Pernå
Helsingfors Pojo
Hyvinge Sammatti
Högfors Sibbo
Ingå Sjundeå
Karis Strömfors
Karislojo Tenala
Kervo Träskända
Kyrkslätt Tusby
Lappträsk Vanda
Vichtis
Åbo och Björneborgs län:
Aura Pargas
Dragsfjärd Pemar
Finby Pernå
Gustavs Pikis
Halikko Pöytis
Houtskär Reso
Iniö Rimito
Karinainen Rusko
Kimito Sagu
Kiikala Salo
Kisko S:t Bertils
Korpo S:t Karins
Koskis S:t Mårtens
Kuusjoki Suomusjärvi
Lemo Tarvasjoki
Lundo Tövsala
Masku Vahto
Mellilä Velkua
Merimasku Vemo
Mietois Villnäs
Muurla Virmo
Nagu Västanfjärd
Nousis Yläne
Nådendal Åbo
Oripää Vemo
Pargas Villnäs
Pemar Virmo
Pernå Västanfjärd
Pikis Yläne
Pöytis Åbo
Reso
2 §

Avgiften för televisionslicens uppbärs för hela licensperioden enligt den kommun där mottagaren finns i början av perioden.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Beslutet tillämpas på televisionslicenser vilkas licensperiod börjar ikraftträdelsedagen eller senare. Genom detta beslut upphävs trafikministeriets beslut av den 6 april 1989 om de kommuner inom vilka uppbärs högre avgift för televisionslicens (325/89).

Helsingfors den 14 december 1990

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Regeringsråd
Liisa Holamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.