1140/1990

Given i Helsingfors den 14 december 1990

Lag om ändring av 1 § lagen om lästavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § lagen den 8 maj 1936 om lästavgift (189/36), sådant detta lagrum lyder i lag av den 9 juli 1976 (618/76), som följer:

1 §

För varje finskt registerpliktigt fartyg som används till handelssjöfart i utlandstrafik samt för utländskt fartyg med vilket idkas handelssjöfart på Finland skall i lästavgift betalas 60 penni per kalenderår multiplicerat med det hela tal som utvisar fartygets nettodräktighet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 164/90
Statsutsk. bet. 53/90
Stora utsk. bet. 174/90

Helsingfors den 14 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.