1135/1990

Given i Helsingfors den 14 december 1990

Förordning om ändring av undervisningsområdet för vissa tjänster vid Åbo universitet och Tammerfors universitet

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 7 § statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §
Åbo universitet

Professorstjänsten i tillämpad matematik och matematisk statistik i löneklass A 28 ändras till en professorstjänst i tillämpad matematik i samma löneklass.

Biträdande professorstjänsten vid institutionen för översättarutbildning i romansk filologi i löneklass A 26 ändras till en biträdande professorstjänst i franska språket i samma löneklass.

2 §
Tammerfors universitet

Professorstjänsten i pedagogik, särskilt utbildningens planering och förvaltning i löneklass A 28 ändras till en professorstjänst i pedagogik, särskilt utbildningspolitik i samma löneklass.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. Förordningens 1 § 1 mom. träder dock i kraft den 1 april 1991.

Helsingfors den 14 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.