1132/1990

Given i Helsingfors den 14 december 1990

Förordning om ändring av 7 och 10 §§ förordningen om biblioteket för synskadade

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 29 juni 1978 om biblioteket för synskadade (516/78) 7 och 10 §§ som följer:

Bibliotekets avdelningar
7 §

Vid biblioteket finns en utlåningsavdelning för talböcker, en för punktskriftsböcker och en för läroböcker samt en produktionsavdelning och en svensk avdelning.

10 §

Av bibliotekarien fordras högre högskoleexamen och tillräcklig förtrogenhet med bibliotekets verksamhetsområde.

Av en avdelningsföreståndare, en äldre biblioteksamanuens och en biblioteksamanuens fordras högskoleexamen samt i den ingående eller fristående biblioteksutbildning, med undantag av föreståndaren för produktionsavdelningen, av vilken krävs högskoleexamen. Av föreståndaren för den svenska avdelningen fordras dessutom att han fullständigt behärskar svenska.

Av ekonomen fordras för arbetsuppgifterna lämplig examen på institutnivå.

Av en avdelningssekreterare som sköter punktskrifts- eller talboksproduktion fordras högskoleexamen eller annan för tjänsten lämplig utbildning.

Av en läromedelsplanerare krävs högskoleexamen eller annan för tjänsten lämplig utbildning.

Av en bibliotekssekreterare krävs biblioteksutbildning.

För andra tjänster fordras sådan förmåga och skicklighet som behövs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Den som när denna förordning träder i kraft innehar en tjänst vid biblioteket för synskadade, är fortfarande behörig för tjänsten.

Helsingfors den 14 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.