1085/1990

Given i Helsingfors den 14 december 1990

Lag om ändring av 2 och 4 §§ lagen om accis på gödselmedel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 och 4 §§ lagen den 7 december 1979 om accis på gödselmedel (881/79),

dessa lagrum sådana de lyder, 2 § i lag av den 2 december 1988 (1019/88) och 4 § i lag av den 17 november 1989 (983/89), som följer:

2 §

Med gödselmedel avses i denna lag, med undantag av gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, ämnen och preparat som nämns i 2 § 1 punkten gödselmedelslagen (377/86) och som är avsedda för försäljning samt vilkas typbenämningar fastställs enligt 3 § 2 och 3 punkten gödselmedelsförordningen (383/86).

4 §

Accisen på gödselmedel är 20 penni per kilogram.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 190/90
Statsutsk. bet. 46/90
Stora utsk. bet. 160/90

Helsingfors den 14 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.