1073/1990

Given i Helsingfors den 30 november 1990

Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Malaysia om export från Malaysia av en viss textilprodukt för import till Finland

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 1 och 3 § lagen den 15 februari 1974 om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt (157/74):

1 §

Den mellan Finland och Malaysia den 7 november 1990 ingångna överenskommelsen om export från Malaysia av en viss textilprodukt för import till Finland är i kraft från den 1 januari 1991 så som därom avtalats.

2 §

På tullverket ankommer att följa med den införsel av varor som sker med stöd av ovannämnda överenskommelse.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 15 december 1990.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 78/90)

Helsingfors den 30 november 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.