1061/1990

Utfärdat i Helsingfors den 5 december 1990

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet

ändrat 1 och 3 §§ i sitt beslut av den 13 december 1985 om verkställighet av valutalagen (955/85) som följer:

1 §

Finlands Bank kan bestämma att utförsel av betalningsmedel, värdepapper och fordringsbevis skall vara beroende av tillstånd.

3 §

Finlands Bank kan bestämma att kapitalrörelser skall vara beroende av tillstånd.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 5 december 1990

Finansminister
Matti Louekoski

Regeringsråd, såsom byråchef
Veikko Kantola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.