1049/1990

Given i Helsingfors den 30 november 1990

Lag om ändring av 6 § lagen om skada, ådragen i militärtjänst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § 4 mom. lagen den 28 maj 1948 om skada, ådragen i militärtjänst (404/48), sådant det lyder i lag av den 31 december 1985 (1116/85), som följer:

6 §

Till en skadad eller insjuknad vars invaliditetsgrad är minst 30 procent betalas ersättning för kostnaderna för hemservice som avses i 17 § 1 mom. 3 punkten socialvårdslagen (710/82) och för kostnaderna för boendeservice som avses i 17 § 1 mom. 4 punkten i samma lag samt för sjukvårdstjänster som avses i 14 § 1 mom. 2 punkten folkhälsolagen (66/72). Hyror eller motsvarande avgifter för servicebostäder eller stödbostäder ersätts dock inte. Om ersättning för hem- och boendeservice stadgas närmare genom förordning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 170/90
Socialutsk. bet. 24/90
Stora utsk. bet. 113/90

Helsingfors den 30 november 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.