1042/1990

Given i Helsingfors den 30 november 1990

Förordning om ändring av förordningen om avgifter för sjöfartsväsendets prestationer

På föredragning av trafikministern ändras 3 § 1 mom. förordningen den 23 december 1988 om avgifter för sjöfartsväsendets prestationer, sådant det lyder i förordning av den 15 december 1989 (1161/89), som följer:

3 §

För transport, bogsering, assistans eller annan arbetsprestation som utförs av sjöfartsväsendets fartyg, trafikmedel eller moderfartygsexpedition uppbärs avgift enligt följande, om ej annat stadgas nedan:

För varje påbörjad halvtimme mk
Isbrytare 11 550
Farledsfartyg (Seili-klassen och Suunta) 2 450
Farledsfartyg (Sektori och Kummeli) 1 150
Oljebekämpningsfartyg (Linja-klassen) 1 500
Oljebekämpningsfartyg (Oili-klassen) 625
Sjömätningsexpedition med moderfartyg, stor 4 750
Sjömätningsexpedition med moderfartyg, liten 3 050
Sjömätningsfartyg 2 000
Sjömätningsexpeditions moderfartyg 2 650
Sjömätningsbåt 900
Förbindelsefartyg (Harun) 2 100
Förbindelsefartyg (övriga) 1 000
Tungtransportfartyg 675
Lotskutter 525
Snabbgående förbindelsebåt 400
Byggfartyg 900
Båt för farledsskötsel 340
Remmar- och arbetsbåt 170
Oljebekämpningsbåt, stor 220
Oljebekämpningsbåt, liten 110
Hydrokopter 280
Motorkälke eller bil 110


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 30 november 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.