1040/1990

Given i Helsingfors den 30 november 1990

Förordning om ändring av förordningen om lotsningstaxa

På föredragning av trafikministern ändras 1 § 1 mom. och 2 § förordningen den 29 augusti 1980 om lotsningstaxa sådana de lyder i förordning av den 15 december 1989 (1159/89) som följer:

1 §

Lotsningsavgifterna uppbärs i mark enligt följande taxa:

LOTSNINGSTAXA

Det tal som visar det lotsade fartygets nettodräktighet Den lotsade sträckan i sjömil (sjm)
(mer än - högst) 1-6 7-12 13-20 21-30 31-40 41-50 51-70 71-100
0- 200 500 750 1 050 1 450 1 850 2 300 2 900 3 900
200- 1 000 600 900 1 250 1 700 2 200 2 700 3 400 4 500
1 000- 3 000 700 1 100 1 500 2 000 2 550 3 100 3 900 5 100
3 000- 6 000 900 1 300 1 800 2 400 3 050 3 700 4 600 5 900
6 000-10 000 1 000 1 500 2 100 2 800 3 500 4 200 5 300 6 700
10 000-20 000 1 250 1 800 2 500 3 300 4 100 4 950 6 200 7 800
20 000-30 000 1 500 2 150 2 900 3 850 4 850 5 850 7 200 9 000
2 §

Den i lotsningsförordningen stadgade väntepenningen är 390 mark för de sex första timmarna. För envar av de följande timmarna är väntepenningen 220 mark.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 30 november 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.