1037/1990

Given i Helsingfors den 30 november 1990

Lag om ändring av 26 § lagen om lagfarts- och inteckningsregister

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 26 § 1 mom. lagen den 27 mars 1987 om lagfarts- och inteckningsregister (353/87) som följer:

26 §

Justitieministeriet fattar beslut om att lagfarts- och inteckningsregister skall tas i bruk som ett register som ersätter i 18 § lagen om lagfart och tiden för klander av fastighetsfång (86/30) nämnt lagfartsregister, i 34 a § förordningen om inteckning i fast egendom angivet inteckningsregister och i 48 § jordlegolagen nämnt tomtlegoregister. Beslutet kan gälla en eller flera inskrivningsmyndigheters verksamhetsområde i dess helhet eller någon del därav. Beslutet kan också gälla någon del av uppgifterna i registret. När beslutet gäller endast en del av inskrivningsmyndighetens verksamhetsområde eller en del av uppgifterna, får justitieministeriet samtidigt bestämma att 4-13 §§ skall tillämpas på myndighetens hela verksamhetsområde i alla lagfarts- och inteckningsärenden samt alltid då anteckningar görs.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 142/90
Lag- och ekonomiutsk. bet. 25/90
Stora utsk. bet. 156/90

Helsingfors den 30 november 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.