1035/1990

Utfärdat i Helsingfors den 29 november 1990

Statsrådets beslut om ändring av 2 § statsrådets beslut om fiskevårdsavgiftens och pilkfiskeavgiftens belopp

Statsrådet har på föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde

ändrat 2 § i sitt beslut av den 23 november 1989 om fiskevårdsavgiftens och pilkfiskeavgiftens belopp (1046/89) som följer:

2 §

Pilkfiskeavgiften är 48,00 mark om året.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 29 november 1990

Minister
Ole Norrback

Överinspektör
Harri Dahlström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.