1032/1990

Given i Helsingfors den 30 november 1990

Förordning om ändring av 8 § förordningen om förebyggande av införsel till landet av växtförstörare

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras 8 § 3 mom. förordningen den 27 februari 1981 om förebyggande av införsel till landet av växtförstörare (173/81),

sådant detta lagrum lyder i förordning av den 18 mars 1983 (269/83), som följer:

8 §

Rosor får importeras planterade i krukor eller i annat växtunderlag endast om växtunderlaget utgörs av oanvänd, ren växttorv (Sphagnum) eller bergull, vermikulit, perlit eller något annat motsvarande syntetiskt, oanvänt och rent växt- eller näringsunderlag och om rosorna har vuxit enbart i detta underlag.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1991.

Helsingfors den 30 november 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.