1027/1990

Given i Helsingfors den 30 november 1990

Lag om ändring av 9 a § lagen om frontmannapension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 9 a § 2 mom. lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension (119/77), sådant det lyder i lag av den 29 juni 1990 (598/90), som följer:

9 a §

Det extra fronttillägget är 22,5 procent av beloppet av den tilläggsdel som betalas. Det extra fronttillägget för den som får livränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst bestäms dock utgående från en så stor tilläggsdel som skulle betalas om livräntan inte hade beaktats då tilläggsdelen bestämdes. Det extra fronttillägget är dock alltid minst 20 mark.Denna lag träder i kraft den 1 april 1991.

Det belopp som nämns i denna lag motsvarar poängtalet för det folkpensionsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som betalades i januari 1986 räknades ut.

Regeringens proposition 168/90
Socialutsk. bet. 28/90
Stora utsk. bet. 126/90

Helsingfors den 30 november 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.