1025/1990

Given i Helsingfors den 30 november 1990

Lag om sjukförsäkringsavgiften och sjukförsäkringspremien för 1991

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Med avvikelse från vad 33 § 1 mom. sjukförsäkringslagen (364/63), sådant det lyder i lag av den 4 december 1970 (742/70), stadgar om försäkrads sjukförsäkringspremie är premien 1,70 penni för varje skattöre som har påförts den försäkrade vid kommunalbeskattningen för 1991.

2 §

Med avvikelse från vad 1 § 1 mom. lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63), sådant det lyder i lag av den 11 augusti 1978 (613/78), stadgar om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift uppbärs hos privata arbetsgivare och hos sådana statliga affärsverk på vilka tillämpas lagen om statens affärsverk (627/87) i arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 1,45 procent av det till en arbetstagare den 1 januari 1991 eller senare under året utbetalda, förskottsuppbörd underkastade lönebeloppet. I arbetsgivares sjukförsäkringsavgift uppbärs dock av det till en arbetstagare den 1 januari 1991 eller senare under året utbetalda, förskottsinnehållning underkastade lönebeloppet hos staten, andra statliga inrättningar än de ovan nämnda affärsverken samt hos landskapet Åland och de kommunala affärsverken 2,70 procent, hos kommunerna och kommunalförbunden 3,95 procent, hos den evangelisk-lutherska kyrkan och dess församlingar och församlingsförbund samt hos ortodoxa kyrkosamfundet och dess församlingar 4,20 procent.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 167/90
Socialutsk. bet. 30/90
Stora utsk. bet. 127/90

Helsingfors den 30 november 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.