1014/1990

Utfärdat i Helsingfors den 21 november 1990

Justitieministeriets beslut om höjning av de skyddade beloppen av lön vid utmätning

Med stöd av 4 § förordningen den 24 november 1989 om skyddat belopp av lön vid utmätning (1031/89) har justitieministeriet beslutat:

1 §

Efter det att levnadskostnadsindexets (oktober 1951 = 100) indextal för oktober 1990 stigit med 5,6 procent i jämförelse med indextalet för oktober 1989 höjs de i 1 § förordningen om skyddat belopp av lön vid utmätning (1031/89) nämnda skyddade belopp, som gäldenären anses behöva fram till följande löneutbetalningsdag till underhåll för sig själv och sin make samt egna och makes barn ävensom adoptivbarn som han försörjer, för gäldenärens egen del till 85,00 mark och för varje ovannämnda anhörigs del till 23,00 mark om dagen.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 21 november 1990

Justitieminister
Tarja Halonen

Tf. regeringsråd
Jukka Hongell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.