1008/1990

Given i Helsingfors den 23 november 1990

Förordning om ändring av förordningen om fångvårdsväsendet

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 14 februari 1986 om fångvårdsväsendet (134/86) 35 § 1 mom. 4 och 11 punkten, 45 § 1 mom. 9 och 23 punkten, 47 § och 58 § 1 mom.,

av dessa lagrum 35 § 1 mom. 4 och 11 punkten samt 45 § 1 mom. 9 och 23 punkten sådana de lyder i förordning av den 23 februari 1990 (197/90) och 47 § sådan den lyder i förordning av den 31 december 1987 (1230/87), som följer:

35 §

Vid fångvårdsväsendet finns följande tjänster:


4) planerare, utbildningsplanerare, psykolog, ekonomiföreståndare, socialchef, driftschef, överskötare, bibliotekarie, vaktchef, placerare, utbildningssekreterare, studiehandledare, biträdande vaktchef, lärare, biträdande kamrer, notarie, socialarbetare och eltekniker,


11) kurssekreterare, bibliotekssekreterare, verkssekreterare, byråsekreterare och byråfunktionär,


45 §

Behörighetsvillkor är


9) för socialarbetare: i förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (888/83) angiven socialarbetarbehörighet eller för tjänsten lämplig högskoleexamen eller fångvårdsexamen och utöver detta tillräcklig kännedom om socialarbete,


23) för godsförvaltare: för tjänsten lämplig examen på institutnivå,


47 §

Om examina inom fångvården stadgas i förordningen om fångvårdens utbildningscentral (735/90).

58 §

Justitieministeriet beslutar om uniformer och tjänstedräkter inom anstaltsförvaltningen samt bruket av dem. Ministeriet beslutar likaså om beväpningen för tjänstemän och annan säkerhetsmateriel inom fångvårdsväsendet.Denna förordning träder i kraft den 1 december 1990.

Helsingfors den 23 november 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.