1006/1990

Given i Helsingfors den 23 november 1990

Lag om ändring av 4 § lagen om sockeraccis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 § lagen den 7 december 1979 om sockeraccis (872/79), sådant detta lagrum lyder i lag av den 17 november 1989 (982/89), som följer:

4 §

I sockeraccis betalas 1,46 mark per kilogram. Den accispliktiga vikten på flytande socker utgörs av dess torrvikt.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1990.

Regeringens proposition 159/90
Statsutsk. bet. 38/90
Stora utsk. bet. 103/90

Helsingfors den 23 november 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.