998/1990

Given i Helsingfors den 23 november 1990

Lag om ändring av 5 § lagen om statsgarantier för företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § lagen den 24 juli 1972 om statsgarantier för företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse (573/72), sådant detta lagrum lyder i lag av den 3 februari 1989 (114/89), som följer:

5 §

Garantikrediter får samtidigt vara utestående till ett sammanlagt belopp av högst 5 000 miljoner mark, med undantag för räntor och andra betalningar som eventuellt skall erläggas utöver kapitalet. Beloppet utländsk kredit beräknas enligt Finlands Banks säljkurs för respektive valuta vid den tidpunkt då garantin beviljas. Kursen för valuta som varaktigt saknas i Finlands Banks kurslista beräknas enligt denna valutas gängse internationella kurs i någon valuta som noteras av Finlands Bank vid den tidpunkt då garantin beviljas.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1990.

Regeringens proposition 115/90
Statsutsk. bet. 34/90
Stora utsk. bet. 95/90

Helsingfors den 23 november 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.