964/1990

Given i Helsingfors den 26 oktober 1990

Förordning om ikraftträdande av konventionen om årlig avlönad semester för sjömän

På föredragning av arbetsministern stadgas:

1 §

Den vid Internationella arbetskonferensen den 29 oktober 1976 antagna konventionen om årlig avlönad semester för sjömän, som har godkänts av riksdagen den 29 mars 1989 och ratificerats av republikens president den 9 juni 1989, varefter ratifikationen den 15 januari 1990 har registrerats av Internationella arbetsbyråns generaldirektör, träder för Finlands del i kraft den 15 januari 1991, så som därom har överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1991.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 72/90)

Helsingfors den 26 oktober 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.