953/1990

Given i Helsingfors den 2 november 1990

Förordning angående ändring av 4 § förordningen om semester för personer i strålningsfarligt sjukhusarbete

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 4 § 2 mom. förordningen den 14 april 1967 om semester för personer i strålningsfarligt sjukhusarbete, sådant det lyder i förordning av den 24 november 1989 (1021/89), som följer:

4 §

Den semester som avses i 1 § i denna förordning beviljas under vinterperioden 1990-1991 vid hälsovårdscentral tjänstgörande person, som eljest uppfyller de i förordningen angivna förutsättningarna.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1990.

Helsingfors den 2 november 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.