936/1990

Given i Helsingfors den 26 oktober 1990

Förordning om upphävande av 1 § 2 och 3 mom. förordningen om statens uppfostringsanstalter

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Härmed upphävs 1 § 2 och 3 mom. förordningen den 13 oktober 1978 (769/78) om statens uppfostringsanstalter, sådana dessa lagrum lyder i förordning av den 18 mars 1988 (246/88).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 26 oktober 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.