932/1990

Given i Helsingfors den 26 oktober 1990

Förordning om ändring av 1 § förordningen om vissa tjänster som besätts för viss tid eller annars tidsbegränsat

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

ändras 1 § 5 punkten förordningen den 10 mars 1989 om vissa tjänster som besätts för viss tid eller annars tidsbegränsat (228/89) som följer:

1 §

Följande tjänster kan, utan hinder av vad som stadgas i förordningarna om inrättande av dem eller i andra förordningar, besättas tills vidare eller för viss tid, för högst fem år i sänder:


5) i undervisningsministeriet avdelningschefstjänsten med avtalslön vid högskole- och vetenskapsavdelningen, vid högskolorna professorstjänsterna med föränderliga områden och avtalslön, vid Helsingfors universitet direktörstjänster med avtalslön (forskningsinstitutet för teoretisk fysik och matematiska forskningsinstitutet), vid fortbildningscentralen direktörstjänsten med avtalslön och vid forsknings- och utbildningscentralen i Lahtis forskningsdirektörstjänsten med avtalslön samt vid u-landsinstitutet direktörstjänsten med grundlön, vid Tammerfors universitet professorstjänsten i teaterarbete med avtalslön och direktörstjänsten (forskningsinstitutet för samhällsvetenskaper) med avtalslön, vid Tekniska högskolan arkitekturprofessorstjänsterna med grundlön och direktörstjänsten (Skogstorps forskningsinstitut) med avtalslön, vid Sibelius-Akademin professorstjänsterna i violinspel och komposition med grundlön, vid teaterhögskolan tjänsterna som rektor, biträdande rektor, föreståndare för utbildningscentralen och professor med avtalslön, vid bildkonstakademin överlärar- och lektorstjänsterna med avtalslön, vid konstindustriella högskolan tjänsterna som föreståndare för utbildningscentralen samt professor och biträdande professor med avtalslön, vid freds- och konfliktforskningsinstitutet direktörstjänsten med avtalslön, vid Finlands Akademi forskningsdirektörs- och forskarprofessorstjänsterna med avtalslön, vid statens konstmuseum tjänsterna som överdirektör, museichef och centralarkivchef med avtalslön samt de konstnärsprofessorstjänster som hör under undervisningsministeriet,Denna förordning träder i kraft den 5 november 1990.

Helsingfors den 26 oktober 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.