908/1990

Utfärdat i Helsingfors den 28 september 1990

Statsrådets beslut om ändring av 1 och 2 §§ statsrådets beslut om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat, som används vid behandling av dessa och för vilka ersättning utgår enligt sjukförsäkringslagen

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet

ändrat 1 och 2 §§ i sitt beslut av den 31 oktober 1985 om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat, som används vid behandling av dessa och för vilka ersättning utgår enligt sjukförsäkringslagen (837/85),

dessa bestämmelser sådana de lyder, 1 § till de delar som det nu är fråga om ändrad genom statsrådets beslut av den 26 januari och 10 augusti 1989 (89 och 746/89) samt 2 § till de delar det nu är fråga om i nämnda beslut av den 26 januari 1989, som följer:

1 §

I 9 § 2 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra sjukdomar och vid behandling av dessa behövliga, i 5 a § avsedda kliniska näringspreparat, som ersätts till 90 procent, är:

Sjukdom Näringspreparat
Komjölksintolerans hos små barn 1) Dietta Soija
2) Locasol
3) Nutramigen
4) Pepti Junior
5) prosobee
Tillstånd som kräver fortsatt daglig enteral slangmatning 1) Biosorb Sond
2) Biosorbin MCT
3) Carbospare
4) Dietta Energi
5) Dietta Entero
6) Enrich
7) Ensure
8) Fresubin Fiber Müsli
9) Fresubin Standard
10) Fresubin 750 MCT
11) Maltodextrin MD 01
12) Medisond MCT
13) Nutrison energirik
14) Nutrison pulver
15) Nutrison standard
16) Osmolite
17) Pepti 2000
18) Peptison
19) Reabilan
20) Reabilan HN
2 §

I 9 § 2 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra sjukdomar och vid behandling av dessa behövliga i 5 a § avsedda kliniska näringspreparat, som ersätts med hälften av det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger den stadgade fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Näringspreparat
Svåra absorptionsstörningar i fråga om näringsämnen, närmast fetter 1) Biosorb Sond
2) Biosorbin MCT
3) Dietta Entero
4) Dietta Plus
5) Dietta Protein
6) Dietta Teho
7) Enrich
8) Ensure
9) Fortimel
10) Fresubin
11) Fresubin Fiber Müsli
12) Fresubin Standard
13) Fresubin 750 MCT
14) Medisond MCT
15) Nutridrink
16) Nutrison energirik
17) Nutrison pulver
18) Nutrison standard
19) Oleum vegetabile tenue
20) Osmolite
21) Pepti 2000
22) Pepti Junior
23) Peptison
24) Pregestimil
25) Protifar
26) Reabilan
27) Reabilan HN
Svåra undernäringstillstånd hos barn 1) Carbospare
2) Dietta Energi
3) Dietta Plus
4) Dietta Protein
5) Dietta Teho
6) Fortimel
7) Fresubin
8) Fresubin Fiber Müsli
9) Maltodextrin MD 01
10) Nutridrink
11) Nutrison pulver
12) Protifar

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 28 september 1990

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Tf. yngre regeringssekreterare
Pekka Humalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.