896/1990

Given i Helsingfors den 28 september 1990

Förordning om ändring av folkhälsoförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern fogas till folkhälsoförordningen av den 10 mars 1972 (205/72) en ny 6 c § som följer:

6 c §

Utan hinder av vad i 6 § 1 mom. stadgas kan de i enlighet med 10 § lagen om försök med frikommuner (718/88) valda frikommunerna Helsingfors, Kervo och Nastola under försöket med frikommuner anskaffa i 14 § 1 mom. folkhälsolagen avsedd service på det sätt som stadgas i 3 § 1 mom. 3 punkten lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården.


Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1990

Helsingfors den 28 september 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.