886/1990

Utfärdat i Helsingfors den 28 september 1990

Statsrådets beslut om höjning av sockeraccisen

Sedan till riksdagen avlåtits proposition med förslag till lag angående ändring av 4 § lagen om sockeraccis, har statsrådet med stöd av 9 § lagen den 7 december 1979 om sockeraccis (872/79) vid föredragning från finansministeriet beslutat:

1 §

I sockeraccis betalas 1,46 mark per kilogram. Den accispliktiga vikten på flytande socker utgörs av dess torrvikt.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1990.

Helsingfors den 28 september 1990

Finansminister
Matti Louekoski

Finansråd
Lasse Valtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.