863/1990

Given i Helsingfors den 14 september 1990

Förordning om ändring av förordningen om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

fogas till förordningen den 2 november 1984 om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor (743/84) en ny 5 a § som följer:

5 a §

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer det belopp för utjämningen av medlemsavgifter som i enlighet med 19 a § lagen om arbetslöshetskassor skall betalas till arbetslöshetskassan på grundval av kassans bokslut för föregående år. Utjämningen bestäms i förhållande till det belopp av dagpenningsutgifterna som överskrider de genomsnittliga dagpenningsutgifterna med 75 %, beräknat per kassamedlem. Till kassan kan högst 2/3 av den beräknade utjämningen erläggas i förskott. Skillnaden mellan de betalda förskotten och det fastställda beloppet beaktas i de statsandelsbeslut som följer efter fastställandet av kassans bokslut.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 september 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.