831/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Lag om ändring av 1 § lagen om undertryckande av osedliga publikationers spridning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 3 mom. lagen den 28 januari 1927 om undertryckande av osedliga publikationers spridning (23/27) som följer:

1 §

För spridning eller utställande får inte till landet införas eller från landet utföras alster som avses i 1 mom. Den som bryter eller försöker bryta mot förbudet skall straffas enligt 46 kap. 4 och 5 §§ strafflagen. I fråga om förverkandepåföljder tillämpas kapitlets 8-13 §§, om inte något annat följer av 2 § 1 mom. i denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 66/88
Lagutsk. bet. 6/90
Stora utsk. bet. 56/90

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.