827/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Lag om ändring av 8 § lagen om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 § lagen den 15 februari 1974 om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt (157/74) som följer:

8 §

Om straff för brott och försök till brott mot ett regleringsstadgande i denna lag eller en regleringsföreskrift som någon myndighet har meddelat enligt den stadgas i 46 kap. 1-3 §§ strafflagen. Om förverkandepåföljder stadgas i kapitlets 8-13 §§.

Om straff för lagstridigt undandragande av utjämningsavgift eller tilläggstull och för försök därtill stadgas i 29 kap. 1-3 §§ strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 66/88
Lagutsk. bet. 6/90
Stora utsk. bet. 56/90

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.