824/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Lag om ändring av 4 § lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser, vilka grunda sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 § lagen den 29 december 1967 om uppfyllande av vissa förpliktelser, vilka grunda sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna (659/67) som följer:

4 §

Om straff för brott och försök till brott mot en regleringsföreskrift som någon myndighet har meddelat enligt denna lag stadgas i 46 kap. 1-3 §§ strafflagen. Om förverkandepåföljder stadgas i kapitlets 8-13 §§.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 66/88
Lagutsk. bet. 6/90
Stora utsk. bet. 56/90

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.