814/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Lag om ändring av 63 och 64 §§ ellagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 63 § 1 mom. och 64 § ellagen av den 16 mars 1979 (319/79) som följer:

63 §

Vad 34 kap. 10 § strafflagen stadgar om skadegörelse på där nämnd egendom och om försök därtill skall tillämpas även då gärningen riktar sig mot elanläggningar jämte byggnader eller mot kraftverk.


64 §

Om straff för tillgrepp av elektricitet som har givits en sådan form att den kan utnyttjas ekonomiskt och om försök till sådant tillgrepp stadgas i 28 kap. 1-6 §§ strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 66/88
Lagutsk. bet. 6/90
Stora utsk. bet. 56/90

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.